Thông Báo BLACK FRIDAY - NGẤT NGÂY DEAL SHOCK

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
khuyenmai.jpg
>>> CHỈ 2 NGÀY DUY NHẤT (23 & 24/11/2018) <<<

NHÂN ĐÔI X2 THỜI GIAN SỬ DỤNG
(Khi đăng ký dịch vụ từ 2 năm trở lên)

► Dịch vụ áp dụng:
+ SSD Hosting từ gói StartUp 3 trở lên
+ Email Server từ gói StartUp 2 trở lên
+ Failover Hosting từ gói Business trở lên
+ SEO Lover's Hosting áp dụng cho tất cả các gói

► Đăng ký nhanh tay để không lỡ mất cơ hội tuyệt vời này.