Bạn nào hỗ trợ mình phần đang nhập

Thành viên mới
Bạn nào hỗ trợ mình phần đang nhập báo lỗi nhập 6 ký tự mà mình tắt ssl rồi
Untitled.png
 
Last edited by a moderator: Năm 26, 2017 lúc 10:39 PM
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Nếu 4.1.00 thì cho nâng cấp tự động là được.
 
Thành viên năng động
Đơn giản mà bạn. cứ làm theo hướng dẫn là oki, miến sao vẫn còn theme mặc định
Hướng dẫn nâng cấp