Bị lỗi "Website tạm ngưng hoạt động" khi nâng cấp lên 4.1.02

Thành viên mới
Khi mình nâng cấp thành công lên 4.1.02 thi khi vào bằng tài khoản Admin thì được nhưng thấy báo lỗi:
Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý: Undefined index: session_handler in file /includes/ini.php on line 20
Nên chú ý: Undefined index: session_handler in file /includes/ini.php on line 24

Tuy nhiên khi thoát ra thì báo là "Website tạm ngưng hoạt động".

Nhờ Ad hỗ trợ.
 
Tuy nhiên khi thoát ra thì báo là "Website tạm ngưng hoạt động".
Xem cấu hình chung, có khóa web lại không
Nên chú ý: Undefined index: session_handler in file /includes/ini.php on line 20
Nên chú ý: Undefined index: session_handler in file /includes/ini.php on line 24
cái này có vẻ không ghi được session hoặc localhost sài appsever
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Về lỗi này :
Nên chú ý: Undefined index: session_handler in file /includes/ini.php on line 20
Nên chú ý: Undefined index: session_handler in file /includes/ini.php on line 24

Làm theo bài sau :
https://github.com/nukeviet/update#bước-1-chuẩn-bị-trước-khi-cập-nhật
Ở ngay Bước 1 nhé !

Còn vấn đề này:
Tuy nhiên khi thoát ra thì báo là "Website tạm ngưng hoạt động".
Có thể do đã cấu hình "Chỉ cho Admin" được xem trang.
Hãy thử đăng nhập và cấu hình lại theo bài này:
https://wiki.nukeviet.vn/cấu_hinh_chung

Kiểm tra mục "Chế độ đóng cửa site".
 
Thành viên mới
Về lỗi này :Làm theo bài sau :
https://github.com/nukeviet/update#bước-1-chuẩn-bị-trước-khi-cập-nhật
Ở ngay Bước 1 nhé !

Còn vấn đề này:


Có thể do đã cấu hình "Chỉ cho Admin" được xem trang.
Hãy thử đăng nhập và cấu hình lại theo bài này:
https://wiki.nukeviet.vn/cấu_hinh_chung

Kiểm tra mục "Chế độ đóng cửa site".
Mình đã thêm dòng "$global_config['session_handler'] = 'files';" vào file config.php và đã dọn dẹp hệ thống nhưng vẫn hiển thị lỗi đó thì làm sao vậy bạn?
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Mình đã thêm dòng "$global_config['session_handler'] = 'files';" vào file config.php và đã dọn dẹp hệ thống nhưng vẫn hiển thị lỗi đó thì làm sao vậy bạn?
Bạn copy nội dung config.php lên xem thử. Che cái user và pass đi là được :D
 
Thành viên mới
Bạn copy nội dung config.php lên xem thử. Che cái user và pass đi là được :D
Đây bạn ơi:
Code:
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 4.x
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2017 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @License GNU/GPL version 2 or any later version
* @Createdate Fri, 21 Apr 2017 08:39:52 GMT
*/

if ( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) )
{
die( 'Stop!!!' );
}

$db_config['dbhost'] = 'localhost';
$db_config['dbport'] = '';
$db_config['dbname'] = 'data_name';
$db_config['dbsystem'] = 'data_system';
$db_config['dbuname'] = 'data_uname';
$db_config['dbpass'] = 'data_pass';
$db_config['dbtype'] = 'mysql';
$db_config['collation'] = 'utf8mb4_unicode_ci';
$db_config['charset'] = 'utf8mb4';
$db_config['persistent'] = false;
$db_config['prefix'] = 'nv4';
$global_config['site_domain'] = '';
$global_config['name_show'] = 0;
$global_config['idsite'] = 0;
$global_config['sitekey'] = '201c5f4571cfe483a30796da7607a3b5';// Do not change sitekey!
$global_config['hashprefix'] = '{SSHA}';
$global_config['cached'] = 'files';
$global_config[‘session_handler’] = ‘files’;
$global_config['extension_setup'] = 3; // 0: No, 1: Upload, 2: NukeViet Store, 3: Upload + NukeViet Store