Share Block call phone coccoc

Thành viên mới
Bạn đối chiếu phiên bản block và NukeViet chưa ?
Mình đang dùng bản nukeviet 4.3.01 bạn ạ
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Mình đang dùng bản nukeviet 4.3.01 bạn ạ
Mới test tức thôi, block vẫn dùng tốt với NukeViet 4.3.01.