Share Block news thông báo, nội dung trượt lên xuống

Thành viên năng động
Mình dùng trên bản nv4.3 vẫn bình thường mà ta?
thongbao.png
 
Thành viên mới
Bị xung sợ j đó vs block quảng cáo right nhấn banner quảng cáo ra trắng trang.