[Share Block] Block thu thập thông tin gửi về email

Thành viên năng động
Sửa trong php được, cám ơn !
 
Thành viên năng động
Cái block này không an toàn thì phải. 2 trường bắt buột là họ tên và số đt người ta không nhập sao vẫn gửi được nội dung nhỉ?
Mình nhận được 3 tin nhắn từ bọn chó đẻ Trung Quốc. Làm sao ngăn chặn?