Hỏi Các bác cho em nhờ chút về module Law ạ

Thành viên năng động
Như hình dưới em muốn biểu tượng xem file pdf nó có chữ "Xem trước" thì thêm chỗ nào ạ
Trước xem trang bác nào có rồi mà giờ tìm k thấy demo
Trân trọng cảm ơn ạ
nn.png
 
Last edited by a moderator: Năm 23, 2017 lúc 7:34 AM
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Laws mới mới có bác ạ.

https://github.com/nukeviet/module-laws
 
Thích: nganvo
Thành viên năng động
đay bạn
777.png
 
Thành viên năng động
Em cài bản mới nó cũng có xem trước file pdf, ý em là nó có dòng chữ "XEM TRƯỚC" chứ k phai chỉ cái biểu tượng xanh xanh kia ạ, thêm text vào đó ý ạ
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
\themes\default\modules\laws\detail.tpl

HTML:
    <!-- BEGIN: show_quick_view --><span style="float:right;display:inline-block;">Xem trước</span> <span class="badge"><a role="button" data-toggle="collapse" href="#pdf{FILE.key}" aria-expanded="false" aria-controls="pdf{FILE.key}"><i class="fa fa-file-pdf-o" data-toggle="tooltip" data-title="{LANG.quick_view_pdf}"></i></a></span><!-- END: show_quick_view -->
 
Thành viên năng động
Đúng là quá máy móc roài...bạn chỉ cần rê chuột vào biểu tượng đó, nó sẽ tip cho bạn rằng xem trước tập tin pdf...:laluot-16:
 
Thành viên năng động
Đúng là quá máy móc roài...bạn chỉ cần rê chuột vào biểu tượng đó, nó sẽ tip cho bạn rằng xem trước tập tin pdf...:laluot-16:
Em muốn nó hiện bên ngoài cho người ta dễ biết ấy, sợ nhưng người già già họ không tinh ý về CNTT :22:
 
Thành viên năng động
\themes\default\modules\laws\detail.tpl

HTML:
    <!-- BEGIN: show_quick_view --><span style="float:right;display:inline-block;">Xem trước</span> <span class="badge"><a role="button" data-toggle="collapse" href="#pdf{FILE.key}" aria-expanded="false" aria-controls="pdf{FILE.key}"><i class="fa fa-file-pdf-o" data-toggle="tooltip" data-title="{LANG.quick_view_pdf}"></i></a></span><!-- END: show_quick_view -->
Đúng rồi bác ạ, cảm ơn bác anh yêu nhiều nhiều :58:
Còn cái add tài khoản hàng loạt file excel để cho họ có thể là thành viên mới được xem file trên diễn đàn có hướng dẫn chưa ạ
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Ồ, cái đó phải mò xíu chứ mình chưa có tìm hiểu.
 
Thành viên năng động
Ồ, cái đó phải mò xíu chứ mình chưa có tìm hiểu.
Tức là tạo thành viên hàng loạt theo danh sách ý ạ, giờ code nuke vẫn đang đăng ký thành viên thủ công không có add hàng loạt user ý ạ
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Ý là cái đó phải đầu tư thời gian ấy mà :D
Do module users nó thuộc về hệ thống nên mình ít muốn đụng vào nó.
 
Thành viên năng động
Cái module Laws mình thấy rất hay và hữu ích. Cảm ơn tác giả và các ACE nuke đã nâng cấp, phát triển và fix lỗi nó trong thời gian qua để ACE mình được sử dụng nó.
Nay mình đang muốn làm dự án nhỏ với các file, folder như sau:
- 1 file php upload chỉ cho phép upload các file Word, Powerpoint, pdf
- 1 file php download theo cấu trúc: stt, tên file, xem trước, tải về (xem trước online như trang violet.vn)
- 1 folder upload chứa các file upload thành công
- 1 CSDL SQL gồm STT, tên file
Xin cảm ơn!
=> Đây mình muốn một code độc lập bằng PHP không sử dụng Nukeviet. Bạn giúp được xin hỗ trợ với. Xin cảm ơn
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Bên đây chuyên bàn về NukeViet bác ạ.
 
Thành viên năng động
thế là phải tạo từng user ạ
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
thế là phải tạo từng user ạ
Bạn có thể dùng PHP để tạo hàng loạt được mà :D
 
Thành viên năng động
Bạn có thể dùng PHP để tạo hàng loạt được mà :D
Như nào bác, hướng dẫn em được không ạ, khoảng 250 thành viên ạ
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
User thành viên có gì đặc biệt ko ?
 
Thành viên năng động
Không ạ, chỉ cho là thành viên để được xem và tải văn bản thôi ạ
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Tạo user hàng loạt.
Xem code ko hiểu chỗ nào thì nói mình.
Lưu thành file gì đó, ví dụ batch-user.php, để ngang hàng với index.php (thư mục gốc).


PHP:
<?php

/**
 * @Project NUKEVIET 4.x
 * @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
 * @Copyright (C) 2014 VINADES.,JSC.
 * All rights reserved
 * @License GNU/GPL version 2 or any later version
 * @Createdate 31/05/2010, 00:36
 */

define('NV_SYSTEM', true);

// Xac dinh thu muc goc cua site
define('NV_ROOTDIR', pathinfo(str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR, '/', __file__), PATHINFO_DIRNAME));

require NV_ROOTDIR . '/includes/mainfile.php';

require NV_ROOTDIR . '/includes/core/user_functions.php';

for( $u = 1; $u < 10; $u++){
  if ($u > 10) {
    break;
  }
  $array_register['username'] = 'username-' . $u;
  $array_register['password'] = 'AAA123@@';
  $array_register['email'] = 'aaa_gido+'.$u.'@gmail.com';
  $array_register['first_name'] = 'Ho';
  $array_register['last_name'] = 'Ten';
  
  $your_question = '?';
  $array_register['answer'] = '!';
  
  $password = $crypt->hash_password($array_register['password'], $global_config['hashprefix']);

  
    $sql = "INSERT INTO " . NV_USERS_GLOBALTABLE . "
    (group_id, username, md5username, password, email, first_name, last_name, gender, photo, birthday, regdate,
    question, answer, passlostkey, view_mail, remember, in_groups,
    active, checknum, last_login, last_ip, last_agent, last_openid, idsite) VALUES (
    " . (defined('ACCESS_ADDUS') ? $group_id : 4) . ",
    :username,
    :md5username,
    :password,
    :email,
    :first_name,
    :last_name,
    '', '', 0, " . NV_CURRENTTIME . ",
    :your_question,
    :answer,
    '', 0, 1,
    '" . (defined('ACCESS_ADDUS') ? $group_id : 4) . "',
    1, '', 0, '', '', '', " . $global_config['idsite'] . ")";

    $data_insert = array();
    $data_insert['username'] = $array_register['username'];
    $data_insert['md5username'] = nv_md5safe($array_register['username']);
    $data_insert['password'] = $password;
    $data_insert['email'] = $array_register['email'];
    $data_insert['first_name'] = $array_register['first_name'];
    $data_insert['last_name'] = $array_register['last_name'];
    $data_insert['your_question'] = $your_question;
    $data_insert['answer'] = $array_register['answer'];
    $userid = $db->insert_id($sql, 'userid', $data_insert);
    echo $userid;
}
 
Thành viên năng động
Tạo user hàng loạt.
Xem code ko hiểu chỗ nào thì nói mình.
Lưu thành file gì đó, ví dụ batch-user.php, để ngang hàng với index.php (thư mục gốc).


PHP:
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 4.x
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2014 VINADES.,JSC.
* All rights reserved
* @License GNU/GPL version 2 or any later version
* @Createdate 31/05/2010, 00:36
*/

define('NV_SYSTEM', true);

// Xac dinh thu muc goc cua site
define('NV_ROOTDIR', pathinfo(str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR, '/', __file__), PATHINFO_DIRNAME));

require NV_ROOTDIR . '/includes/mainfile.php';

require NV_ROOTDIR . '/includes/core/user_functions.php';

for( $u = 1; $u < 10; $u++){
  if ($u > 10) {
    break;
  }
  $array_register['username'] = 'username-' . $u;
  $array_register['password'] = 'AAA123@@';
  $array_register['email'] = 'aaa_gido+'.$u.'@gmail.com';
  $array_register['first_name'] = 'Ho';
  $array_register['last_name'] = 'Ten';
  
  $your_question = '?';
  $array_register['answer'] = '!';
  
  $password = $crypt->hash_password($array_register['password'], $global_config['hashprefix']);

  
    $sql = "INSERT INTO " . NV_USERS_GLOBALTABLE . "
    (group_id, username, md5username, password, email, first_name, last_name, gender, photo, birthday, regdate,
    question, answer, passlostkey, view_mail, remember, in_groups,
    active, checknum, last_login, last_ip, last_agent, last_openid, idsite) VALUES (
    " . (defined('ACCESS_ADDUS') ? $group_id : 4) . ",
    :username,
    :md5username,
    :password,
    :email,
    :first_name,
    :last_name,
    '', '', 0, " . NV_CURRENTTIME . ",
    :your_question,
    :answer,
    '', 0, 1,
    '" . (defined('ACCESS_ADDUS') ? $group_id : 4) . "',
    1, '', 0, '', '', '', " . $global_config['idsite'] . ")";

    $data_insert = array();
    $data_insert['username'] = $array_register['username'];
    $data_insert['md5username'] = nv_md5safe($array_register['username']);
    $data_insert['password'] = $password;
    $data_insert['email'] = $array_register['email'];
    $data_insert['first_name'] = $array_register['first_name'];
    $data_insert['last_name'] = $array_register['last_name'];
    $data_insert['your_question'] = $your_question;
    $data_insert['answer'] = $array_register['answer'];
    $userid = $db->insert_id($sql, 'userid', $data_insert);
    echo $userid;
}
em tạo rồi fifle và chạy thử theo đường dẫn nó ra trang trắng bác ạ