Hỏi Các bác cho em nhờ chút về module Law ạ

--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Chắc lại do xui nữa rồi :|

usewr.PNG
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Quên hỏi Nuke mấy.
 
Thành viên năng động
Quên hỏi Nuke mấy.
:36:
 
Thành viên năng động
Quên hỏi Nuke mấy.
4.1.00 bác ạ
Như kia chắc không đúng ý em ạ. em muốn import từ file excel bác ạ, có 3 cột: ví dụ
1. Tên đăng nhập | 2. Pass | 3. Email
nguyenvana 123456 a@gmail.com
nguyenvanb 123456 b@gmail.com
nguyenvanc 123456 c@gmail.com
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Tất nhiên rồi. Làm dạng đơn giản thôi.
Làm Excel thì mình chưa có thời gian làm đâu :D
 
Thành viên năng động
Tất nhiên rồi. Làm dạng đơn giản thôi.
Làm Excel thì mình chưa có thời gian làm đâu :D
Thế chắc phải tạo thủ công thôi bác nhỉ
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Chịu khó ...
250 cái cũng vã lắm :D
 
Thành viên năng động
Vã chứ bác, e còn chưa biết cách phân quyền cho từng nhóm tải và xem file đây, nhiều quyền quá :61:
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Chỉ biết chúc bạn thành công thôi :(
 
Thành viên năng động
Chỉ biết chúc bạn thành công thôi :(
:laluot-02:
 
Thành viên năng động
Chỉ biết chúc bạn thành công thôi :(
:6: Cảm ơn bác ạ
 
Thích: anhyeuviolet