3x Các phiên bản cài đặt và nâng cấp nukeviet 3.4.0 đến nukeviet 3.4.03

Các phiên bản cài đặt và nâng cấp nukeviet 3.4.0 đến nukeviet 3.4.03
NukeViet 3.4.03 được phát hành nhằm vá một số lỗi hệ thống do quá trình nén code PHP (Trừ gói nâng cấp (chỉ cập nhật cho những tệp tin có thay đổi), gói cài đặt mới của phiên bản này sẽ không nén PHP, CSS và kể cả JavaScript).
Yêu cầu cài đặt:
  • Hệ điều hành: Unix (Linux, Ubuntu, Fedora...) hoặc Windows
  • PHP: PHP 5.2 hoặc PHP 5.3.
  • MySQL: MySQL 5.02 đến MySQL 5.5