Cách ẩn hay xóa phần bình luận trong trang tin tức...

Thành viên năng động
Như tiêu đề của mình....mình muốn ẩn hay xóa phần bình luận trong các trang tin tức như hình....
7.png
làm mất hay ẩn các nội dung trên hình... mong các bạn giúp mình
 
Thành viên năng động
Vào quản lý bình luận mà xử lý nó
 
Thích: anhyeuviolet
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Bạn tham khảo hình dưới:
binhluan.PNG
 
Thích: huymcsa
Thành viên năng động
thank các bạn.... mình đã làm được rồi..
 
Thích: anhyeuviolet