Hướng dẫn Cách đổi cổng mạng cho Localhost

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Trong phần hướng dẫn cài localhost thì có hướng dẫn đổi cổng mạng cho skyper. Tuy nhiên nếu trong máy tính có phần mềm khác cần ưu tiên cổng mạng mặc định của localhost thì lựa chọn tiếp theo chúng ta cần phải đổi cổng mạng cho localhost. Điều này có thể làm được và xin hướng dẫn như sau:
Mặc định Localhost sẽ sử dụng cổng 80, bởi vì khi bạn gõ tên miền như http://localhost thì tức là nó đã sử dụng cổng 80 để đọc các dữ liệu web trong localhost. Tuy nhiên nếu như bạn đã dùng cổng 80 cho một ứng dụng khác, hoặc đơn giản là không khởi động Apache được thì bạn nên thiết lập cho Apache trong Localhost sử dụng một cổng khác, như 8080 hoặc 8888 chẳng hạn.
Trước khi đổi, mình cần các bạn lưu ý là sau khi đổi xong thì bạn phải truy cập vào website với tên miền http://localhost:8080 hoặc http://localhost:8888 thay vì chỉ là http://localhost.
Để đổi cổng, bạn mở bảng điều khiển XAMPP lên và chọn nút Config của Apache, sau đó chọn Apache (httpd.conf).
10.jpg
Sau đó tìm dòng: Listen 80 (tìm nhanh nhất bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl + F paste Listen 80 enter)
11.jpg
Đổi thành: Listen 8080 hoặc Listen 8888 hoặc 1 cổng nào đó bạn muốn.
Sau đó bạn Stop cái Apache và Start lại rồi thử truy cập vào localhost theo đường dẫn http://localhost:8080 hoặc http://localhost:8888, nếu truy cập được thì bạn đã làm thành công. Và cũng nên lưu ý rằng, sau khi đổi cổng thì mỗi khi truy cập bạn phải sử dụng đường dẫn có kèm theo số cổng bạn vừa đổi sang vì mặc định nếu không điền thì nó sẽ sử dụng cổng 80.
Nếu bạn có sử dụng tên miền ảo thì bạn cũng nên sửa lại file C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhost.conf