Hỏi Cách thay đổi giá sản phẩm thành "Liên hệ"

Thành viên mới
Chào tất cả mọi người
Hiện tại mình đang dùng module shop 4.3.00-15/08/2018.
Cho mình hỏi cách sửa giá sản phẩm khi nhập vào số 1 hoặc số 0 thì chổ giá sẽ hiện thị chữ "Liên hệ", còn những sản phẩm nào mình nhập đơn giá bình thường sẽ hiển thị giá đã nhập vào.
Cảm ơn.
 
Chào tất cả mọi người
Hiện tại mình đang dùng module shop 4.3.00-15/08/2018.
Cho mình hỏi cách sửa giá sản phẩm khi nhập vào số 1 hoặc số 0 thì chổ giá sẽ hiện thị chữ "Liên hệ", còn những sản phẩm nào mình nhập đơn giá bình thường sẽ hiển thị giá đã nhập vào.
Cảm ơn.
https://forum.nuke.vn/threads/Tu-dong-them-gia-Lien-he-khi-san-pham-nho-hon-500-d.528/