Hỏi Cách thể hiện danh sách kết quả tìm kiếm văn bản

Thành viên năng động
Mình thấy khi modun laws tìm kiếm văn bản xong sẽ sắp xếp những văn bản cũ lên trên (ngày tháng cũ lên trên), cái này hơi bất tiện nếu có nhiều kết quả tìm kiếm. Giờ làm sao để cho danh sách kết quả tìm kiếm thể hiện ngày tháng tăng dần. Mong A e chỉ giáo.