Hướng dẫn Cấu hình/Thiết lập plugin Nukeviet

Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP)/Cấu hình/Thiết lập plugin
h7.jpg
Bước 1: Tại mục Thêm plugin, từ danh sách (1), chọn plugin muốn thêm
Bước 2: Bên cạch Thêm plugin, từ danh sách (2), chọn vị trí mà plugin sẽ được kích họat
Trước khi kết nối CSDL: Plugin sẽ được kích họat trước khi hệ thống kết nối với CSDL. Nên plugin này sẽ không xử lý những gì liên quan đến CSDL.
Trước khi gọi các module: Plugin sẽ được kích họat sau khi kết nối CSDL, và trước khi hệ thống đọc dữ liệu từ các module.
Trước khi website gửi nội dung tới trình duyệt: Plugin được kích họat sau khi hệ thống đã xử lý xong phần dữ liệu, và trước khi nội dung đựoc hiển thị ra trình duyệt.
 
Thích: tuyenclub