Chia sẽ webserver cục bộ (còn gọi là localhost) lên internet để demo cho khách hàng

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Bạn muốn chia sẽ webserver cục bộ (còn gọi là localhost) lên internet để demo cho khách hàng về sản phẩm hay khoe mẽ với bạn bè về hệ thống vừa hoàn thành.
Nhưng lại không muốn để lộ địa chỉ ip của bạn ?
https://ngrok.com/ là phần mềm sẽ giúp bạn chia sẽ localhost lên mạng internet một cách an toàn nhất.
Các bạn có thể xem thêm hướng dẫn tại trang docs của nó: https://ngrok.com/docs
Để có thể sử dụng được nhiều tính năng hơn thì bạn có thể mua các gói thích hợp.
Tài liệu

 • Bắt đầu
  • Phơi một máy chủ web cục bộ lên Internet
  • Kiểm tra lưu lượng truy cập của bạn
  • Yêu cầu phát lại
  • Yêu cầu xác nhận hợp lệ
  • Cài đặt authtoken của bạn
 • Đường hầm HTTP
  • Tên tên miền phụ tùy chỉnh
  • Mật khẩu bảo vệ đường hầm của bạn
  • Đường hầm trên tên miền tùy chỉnh (URL nhãn màu trắng)
  • Tắt kiểm tra
  • Viết lại tiêu đề Host
  • Chỉ đường hầm HTTP hoặc HTTPS
 • TLS Tunnels
  • TLS Đường hầm không có cảnh báo chứng chỉ
  • Chấm dứt kết nối TLS
  • Chạy các dịch vụ không HTTP trên đường hầm TLS
  • Khách hàng tương thích
 • Đường hầm TCP
  • Ví dụ
  • Lắng nghe địa chỉ từ xa dành riêng
 • Tùy chọn Tunneling khác
  • Tên miền wildcard
  • Quy tắc miền ký tự đại diện
  • Chuyển tiếp tới các máy chủ trên một máy khác (các dịch vụ phi địa phương)
 • Cơ sở hạ tầng toàn cầu
  • Địa điểm
  • Sử dụng
  • Hạn chế
 • Truy cập Đường hầm dành cho Truy cập Tệp IP
  • Quản lý danh sách trắng
  • Dãy IP
 • Tập tin cấu hình
  • Vị trí tệp cấu hình
  • Vị trí tệp cấu hình mặc định
  • Định nghĩa đường hầm
  • Chạy nhiều đường hầm đồng thời
  • Ví dụ tập tin cấu hình
  • Tùy chọn Cấu hình
 • Client API
  • URL cơ sở và Xác thực
  • Các loại nội dung được hỗ trợ
  • Phiên bản và tính ổn định của API
  • Danh sách Đường hầm
  • Bắt đầu Đường hầm
  • Chi tiết đường hầm
  • Dừng Đường hầm
  • Danh sách yêu cầu bắt giữ
  • Yêu cầu bắt lại phát lại
  • Xóa yêu cầu bắt giữ
  • Yêu cầu chi tiết yêu cầu
 • Tương thích ngược
  • Lời hứa Tương thích
  • Giao diện nào là tùy thuộc vào lời hứa?
  • Thay đổi trong 2.2
  • Thay đổi trong 2,1
 • Nâng cấp từ ngrok 1.0
  • Cú pháp dòng lệnh
  • Tập tin cấu hình
  • Authtoken
  • Tên miền cơ sở
  • Bản ghi CNAME cho Tên miền Tuỳ chỉnh
  • Sử dụng đồng thời
 

Attachments