Hướng dẫn Chỉnh sửa màu sắc menu dọc cho module tin tức + shops nukeviet

4-13-2017 4-52-56 PM.png

Chỉnh sửa màu sắc menu dọc cho module tin tức + shops nukeviet
Bạn cần mở file: themes\default\cssjquery.metisMenu.css
Các thẻ class cần điều chỉnh
Code:
.metismenu a
.metismenu .sidebar-nav
.metismenu .sidebar-nav ul a
.metismenu .sidebar-nav ul ul a
.metismenu .sidebar-nav ul ul a:hover,
.metismenu .sidebar-nav ul ul a:focus,
.metismenu .sidebar-nav ul ul a:active
 

Attachments

Lần sửa cuối: Bốn 13, 2017 lúc 5:09 PM
Thành viên mới
Cho hỏi tin mới : headerline chỉ hiện 4 tin, muốn hiện thị nhiều hơn 4 tin thì cấu hình ở đâu..minh vào Cp cấu hình trong tin tức là 10 nhưng vẫn hiện 4 tin,nhờ giúp đỡ,thanks nhiều.