Hỏi Cho hỏi lỗi Nên chú ý: Undefined index: site_title in file /....

Thành viên năng động
Anh em cho hỏi lỗi này bị lỗi gi và nhờ anh em hướng dẫn khắc phục
Untitled-1.jpg
Untitled-2.jpg
 
Last edited by a moderator: Bốn 19, 2017 lúc 10:17 AM
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Cho hỏi có phải bạn mới nâng cấp NukeViet lên 4.1.01 ?
 
Thành viên năng động
Sử dung code truong hoc của Nhim share đó, anhyeuviolet
 
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
đang bị loạn theme và code hhaha
 
Thành viên năng động
đang bị loạn theme và code hhaha
Theme gốc của Nhím, nhưng mình có sử dụng Block hiển thi chuyên mục module ảo giống main news https://forum.nuke.vn/threads/Block-hien-thi-chuyen-muc-cua-module-ao-giong-main-news.489/

Mới cập nhật được tông tin từ Đặng Đình Tứ : Block tương thích với Nukeviet 4.1.01 Beta 2 trở đi. Phiên bản thấp hơn mở file php lên dòng 106 - 108 gì đó tìm và xóa external_link,
Để mình thực hiện theo hướng dẫn va Test lại xem sao
 
Thành viên năng động
1. Sau khi Xóa external_link, trong file global.block_news_cat_tms.php
2. Xóa cache
nhận duoc thông báo
 

Attachments