Hướng dẫn Chuyển dữ liệu module ảo sang module chính news

Để chuyển dữ liệu module ảo sang module chính news chúng ta làm như sau:
  • Xóa hết dữ liệu module chính (có thể dùng chức năng Cài lại module)
  • Xuất CSDL module ảo, mở file này ra, tìm kiếm và thay thế tất cả các từ là tenmoduleao thành news, chú ý thay tenmoduleao lại đúng với tên module ảo của bạn.
  • Import CSDL này vào CSDL đang dùng, cho DROP các bạn của news đi
  • Copy thư mục uploads/tenmoduleao sang uploads/news
  • Xóa cache hệ thống