Hướng dẫn Chuyển module ảo sang module chính

--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Chuyển module ảo sang module chính
///// Nhân bản Database \\\\\
Cài lại module đích (Module chính), chọn Chỉ cài module.

https://github.com/anhyeuviolet/nukeviet-tools

Tải về. Mở ra, điền giá trị cho biến $module và $clone. ( Trong file dùng ví dụ là shops cho module ảo có tên product). Ở đây hiểu $module là tên module nguồn lấy dữ liệu, còn $clone là module đích.

Upload vào thư mục gốc (ngang hàng với index.php, hay thư mục includes của NukeViet), đăng nhập quyền GOD ADMIN, sau đó chạy file với đường dẫn: domain.com/clone-modules.php

Lưu ý xem màn hình có xuất ra lỗi nào không. Nếu có thì copy lên đây.

Xử lý thêm: Copy toàn bộ file của thư mục shops sang module ảo mới (product) bên trong uploads và assets. Ví dụ:

uploads/shops => uploads/product
assets/shops => assets/product

Truy cập ACP, sửa một bài nào đó xem có lỗi không. Ra trang chủ, click xem một bài nào đó để kiểm lỗi.
 

Attachments

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Đúng thứ mình đang cần :80:
 
Thích: anhyeuviolet