Hỏi Chuyên mục thể hiện dạng Treeview

Thành viên mới
Mình mới làm quen với Nukeviet nên còn gà lắm. Nhờ các sư Huynh chỉ giúp.
Mình có nhiều chuyên mục, mình muốn lựa chọn 1 hoặc nhiều chuyên mục có chứa các tin ra dạng treeview thì làm sao? hoặc có block nào dạng như vậy không ?
Rất mong được sự giúp đỡ từ cộng đồng Nukeviet.
 
Thành viên mới
Theo mình thì bạn làm thế này nhé:
1. Bạn vào quản lý site -> Menu site bạn tạo khối menu và các menu con cần thiết liên kết với các chuyên mục của các module
2. Ra ngoài site bật chức năng kéo thả block
3. Chọn vị trí cần thêm block ->Chọn kiểu block là Menu site -> global treeview -> chọn khối Menu vừa tạo
Nếu bạn làm như mình thì sẽ ra như hình bên dưới
 

Attachments