Ckeditor Ckeditor video không có tùy chọn respoinsive

Thành viên mới
Các bác cho e hỏi trình phát video có sẵn của nukeviet 4.3.05 không có tùy chọn respoinsive thì làm sao video phát ra đúng kích thước khung hình ạ, mong các cao nhân xem hình và chỉ giáo ạ: