Seo Code tự động chèn link Nofollow - Dofollow cho nukeviet

Thành viên mới
Nếu các bạn đã từng làm SEo có thể hiểu được tầm quan trọng của link Nofollow-Dofollow. Bởi thế, có 1 thực tế khi ta xây dựng các textlink, backlink cho web ta luôn đối mặt với các liên kết tới web không phù hợp hoặc không tốt gây ảnh hưởng đến thứ hạng của web. Vì vậy google cho chúng ta 2 loại liên kết để giúp ta biết đường dẫn nào tốt và không tốt, ngoài ra google cũng dựa vào đó để đánh giá backlink của bạn.
=> 2 loại liên kết là gì ?
link-nofollow-dofollow-la-gi-khac-biet-giua-nofollow-va-dofollow.jpg
Rất tiết trong bộ gõ mặc định của Nukeviet không có tùy chọn cho chúng ta thực hiện vấn đề này. Nền mình hướng dẫn các bạn đoạn code đơn giản đề có thể tự động chuyển liên kết Dofollow sang Nofollow nếu link đó là link không phải trong nội bộ website

Và ở đây, mình áp dụng cho module new trên Nukeviet
Ví dụ trong nội dung bài viết ở module New khi đăng bài mình có các liên kết sau.

Code:
<a href="http://nuke.vn" title="Cộng đồng Nukeviet">Nuke.vn</a>
<a href="http://hocmot.net" title="Blog chia sẽ kiến thức Nukeviet">Blog học mót</a>
<a href="http://nuke.vn/diendan" title="Cộng đồng Nukeviet">Diễn đàn Nuke</a>
Thì sau khi đăng bài link sẽ tự động trở về

Code:
<a rel="nofollow" href="http://nuke.vn" title="Cộng đồng Nukeviet">Nuke.vn</a>
<a rel="nofollow" href="http://hocmot.net" title="Blog chia sẽ kiến thức Nukeviet">Blog học mót</a>
<a rel="nofollow" href="http://nuke.vn/diendan" title="Cộng đồng Nukeviet">Diễn đàn Nuke</a>
Vậy làm thế nào. Các bạn thực hiện theo hướng dẫn sau.
Bước 1: Mở file admin.functions.php trong thư mục modules/news/ kéo xuống bên dưới cùng dán đoạn code sau

//thêm nofollow
Code:
function save_rseo_nofollow($content) {
  $content =   preg_replace_callback('~<(a\s[^>]+)>~isU', "cb2", $content);   return $content; }

function cb2($match) { 
global $global_config;   list($original, $tag) = $match;  // regex match groups
   $my_folder = NV_ROOTDIR;    // re-add quirky config here
  $my_url = $global_config['my_domains'][0];
  if (strpos($tag, "nofollow")) {     return $original;   }   elseif (strpos($tag, $my_url) && (!$my_folder || !strpos($tag, $my_folder))) {     return $original;   }   else {     return "<$tag rel='nofollow'>";   } }

Bước 2. Mở file content.php trong thư mục modules/news/admin tìm đến đoạn

Code:
$rowcontent['bodyhtml'] = $nv_Request->get_editor('bodyhtml', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS);
thêm ngay vào bên dưới đoạn code sau

Code:
$rowcontent['bodyhtml'] = save_rseo_nofollow($rowcontent['bodyhtml']);
Thật tốt phải không nào. Chúc các bạn thành công.
 
Thành viên năng động
Bạn cho mình hỏi muốn Nofollow cho mạng xã hội như hình dưới ở modules/shop thì sửa ở đâu ?
và mình muốn toàn bộ link bài viết trong modules/shop bao gồm cả youtube thì làm thế nào mong bạn hướng dẫn thêm thank

 
Thành viên mới
Cái này là ở block giao diện. Bạn tìm đến File global.social.tpl trong themes/theme-cua-ban/blocks/global.social.tpl mở bằng N++ hoặc công cụ tương tự

Code:
<!-- BEGIN: main -->
<div class="top_bar_socials">
  <ul>
  <!-- BEGIN: facebook -->
  <li><a href="{DATA.facebook}" target="_blank"><i class="fa fa-facebook">&nbsp;</i></a></li>
  <!-- END: facebook -->
  <!-- BEGIN: google_plus -->
  <li><a href="{DATA.google_plus}" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus">&nbsp;</i></a></li>
  <!-- END: google_plus -->
  <!-- BEGIN: youtube -->
  <li><a href="{DATA.youtube}" target="_blank"><i class="fa fa-youtube">&nbsp;</i></a></li>
  <!-- END: youtube -->
  <!-- BEGIN: twitter -->
  <li><a href="{DATA.twitter}" target="_blank"><i class="fa fa-twitter">&nbsp;</i></a></li>
  <!-- END: twitter -->
  <!-- BEGIN: feeds -->
  <li><a href="{FEEDS_HREF}"><i class="fa fa-rss">&nbsp;</i></a></li>
  <!-- END: feeds -->
  </ul>
</div>
<!-- END: main -->
Bổ sung các thẻ rel=nofollow vào thẻ a.
 
Thành viên năng động
Cái này là ở block giao diện. Bạn tìm đến File global.social.tpl trong themes/theme-cua-ban/blocks/global.social.tpl mở bằng N++ hoặc công cụ tương tự

Code:
<!-- BEGIN: main -->
<div class="top_bar_socials">
  <ul>
  <!-- BEGIN: facebook -->
  <li><a href="{DATA.facebook}" target="_blank"><i class="fa fa-facebook">&nbsp;</i></a></li>
  <!-- END: facebook -->
  <!-- BEGIN: google_plus -->
  <li><a href="{DATA.google_plus}" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus">&nbsp;</i></a></li>
  <!-- END: google_plus -->
  <!-- BEGIN: youtube -->
  <li><a href="{DATA.youtube}" target="_blank"><i class="fa fa-youtube">&nbsp;</i></a></li>
  <!-- END: youtube -->
  <!-- BEGIN: twitter -->
  <li><a href="{DATA.twitter}" target="_blank"><i class="fa fa-twitter">&nbsp;</i></a></li>
  <!-- END: twitter -->
  <!-- BEGIN: feeds -->
  <li><a href="{FEEDS_HREF}"><i class="fa fa-rss">&nbsp;</i></a></li>
  <!-- END: feeds -->
  </ul>
</div>
<!-- END: main -->
Bổ sung các thẻ rel=nofollow vào thẻ a.
Cám ơn bạn để mình thử
 
Thành viên mới
Biến code này thành code css cho link trong bài viết, tăng độ tương tác của người đọc.
Cảm ơn a
 
Thành viên mới
Code này chỉ có tác dụng với đăng bài mới hả a, còn bài cũ không tác dụng
 
Code này chỉ có tác dụng với đăng bài mới hả a, còn bài cũ không tác dụng
nó chỉ có tác dụng thời điểm bạn áp dụng
Ngoài ra nó cũng có tách dụng nếu bạn sửa lại bài viết
 
Thành viên năng động
Các bác cho em hỏi nếu muốn thêm vào module page và shops thì chỉnh sửa ở đâu, rất mong được chỉ giáo !
Thanks !
 
Thành viên năng động
Bạn hướng dẫn làm cho module photos, videos, shops và page với, cám ơn nhiều!