Công cụ chuyên tối ưu hóa ( 90/100 )

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Tool convert JPG/PNG sang WEBP cho website load nhẹ nhàng hơn.
Định dạng tệp hình ảnh đổi mới

Chúng tôi muốn cung cấp định dạng tệp hình ảnh sáng tạo cho tất cả mọi người. Để có thêm nhiều người sử dụng định dạng tệp WebP, chúng tôi đã phát triển công nghệ chuyển đổi hiệu quả cao. WebPconv là một ứng dụng có thể chuyển đổi hàng loạt tệp JPEG / PNG sang WebP.Nó cũng có thể chuyển đổi các tập tin WebP thành nhiều định dạng tập tin khác.
http://www.romeolight.com/products/webpconv/

Tối ưu hóa và Giảm thiểu tệp HTML để cung cấp cho người dùng trải nghiệm web thoải mái

Theo kinh nghiệm của khách hàng trên trang web của bạn, đây là cách truyền đạt ý tưởng của bạn hiệu quả hơn. Để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, chúng tôi đã phát triển công nghệ để giảm lưu lượng truy cập bởi mọi byte có thể. HTMLminify là một ứng dụng để tối ưu hóa và giảm thiểu HTML và giảm kích thước tệp.
http://www.romeolight.com/products/htmlminify/

Tối ưu hóa tệp Java Script và CSS để cung cấp cho người dùng trải nghiệm web thoải mái

Theo kinh nghiệm của khách hàng trên trang web của bạn, đây là cách truyền đạt ý tưởng của bạn hiệu quả hơn. Để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, chúng tôi đã phát triển công nghệ để giảm lưu lượng truy cập bởi mọi byte có thể. Scriptm là một ứng dụng để tối ưu hóa tập lệnh Java và CSS và giảm kích thước tệp tin.
http://www.romeolight.com/products/scriptm/
 
Thành viên năng động
Chia sẻ rất hữu ích - like (y)
 
Thích: David An
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Chia sẻ rất hữu ích - like (y)
thank you ( áp dụng thử nha ) :37:
 
Thành viên năng động
thank you ( áp dụng thử nha ) :37:
Đang dùng chức năng nén image / CSS / JS - mệt nhất là image, nhiều thể loại nên phân ra cũng thấy ớn ớn ... mai này tích hợp vào code để nó chạy ngay khi xuất file, nhưng file gốc thì vẫn để là UNcompress để dễ dàng chỉnh theo ý. chỉ là vấn đề thời gian.
 
Thích: David An