Công cụ tạo Landing Page siêu nhanh dành cho anh em đang làm Maketing Online

Thành viên mới
:57:Vấn đề là chủ Pic giải quyết giùm chứ tui tải xuống ko được!
 
Thích: David An
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
:57:Vấn đề là chủ Pic giải quyết giùm chứ tui tải xuống ko được!
https://drive.google.com/file/d/0B9RlTWRHtSaaalp1V0Zqak53aEU/view?usp=sharing
 
Thành viên mới
Cảm ơn anh
 
Thành viên năng động
Bác ơi cho mình hỏi dựng lên cài đặt như thế nào ạ