Đem chức năng mua ngay và thêm vào giỏ hàng trong detail ra trang chủ

Thành viên năng động
Như tiêu đề em muốn đem 2 chức năng này ra ngoài trang chủ nhờ các bác hướng dẫn ạ
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Như tiêu đề em muốn đem 2 chức năng này ra ngoài trang chủ nhờ các bác hướng dẫn ạ
Cấu hình module, chọn cho phép đặt hàng nhanh gì đấy ...