Hỏi Điều chỉnh banner

Thành viên năng động
cho em hỏi làm sao để điều chỉnh độ rộng của Banner đề vừa với cái page vậy
Với cái bản tin nửa cho nó vừa với trang thì chỉnh sao ạ?
Link web: https://phuhoatsag.000webhostapp.com/
 

Attachments