Help Bổ sung hiển thị Tooltip cho Module new khi hiển thị bài viết ở dạng viewcat_grid.

Thành viên năng động
New.png Như tiêu đề, giờ mình muốn hiển thị thêm Tooltip cho hình ảnh ở chế độ viewcat_grid.tpl
Trong file viewcat_grid.tpl
có đoạn để hiển thị hình ảnh Tooltip nhưng mình mò mẫm mãi vẫn không hiển thị được hình ảnh Tooltip của bài viết.
Code:
Code:
<a class="show" href="{CONTENT.link}" {CONTENT.target_blank} <!-- BEGIN: tooltip -->data-content="{CONTENT.hometext_clean}" data-img="" data-rel="tooltip" data-placement="{TOOLTIP_POSITION}"<!-- END: tooltip --> title="{CONTENT.title}">{CONTENT.title}</a>
Đoạn này đang bỏ trống:
Code:
data-img=""
Rất mong anh em Help mình với. Thank All!
 
Thành viên mới
thêm data-img="{CONTENT.homeimgfile}"
hoặc data-img="{HOMEIMG1}"
 
Thích: hoanglongvnpt
Thành viên năng động
Thank bạn webvang nhé!
Nhân đây mình đưa lên để anh em ai cần thì làm luôn
B1: Bạn mở file theme.php của module new tìm function viewcat_grid_new
đên đoạn:
Code:
$xtpl->assign('TOOLTIP_POSITION', $module_config[$module_name]['tooltip_position']);
khoảng dòng: 87
thêm vào dưới nó:
Code:
$xtpl->assign('HOMEIMG1', NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $array_row_i['homeimgfile']);
B2: Bạn mởi file viewcat_grid.tpl
Tìm đến đoạn:
Code:
<!-- BEGIN: tooltip -->data-content="{CONTENT.hometext_clean}" data-img="" data-rel="tooltip" data-placement="{TOOLTIP_POSITION}"<!-- END: tooltip -->
sửa đoạn này:
Code:
data-img=""
thành:
Code:
data-img="{HOMEIMG1}"
Xong chúc thành công!