Help menu dạng như này

Thành viên năng động
Rất mong các cao thủ hướng dẫn hoặc inbox menu ngang dạng như này, thank all!
menu oki.png
link: Demo menu
 
Thành viên năng động
Theo em chỉ cần tạo được 1 khối block vào global.bootstrap.tpl là được thôi anh
img-2017-10-13-03-06-10-1.png
 
Thành viên năng động
nó sẽ vỡ menu li