Hỏi Hiện thỉ ảnh minh họa của chuyên mục qua global block news cat

Thành viên mới
1.png 3.png
mình cần hiển thị ảnh minh họa của chuyên mục tin tức ra trang chủ qua global block news cat, mong mọi người giúp đỡ!
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Bạn đã làm được chưa ?
 
Thành viên mới
mình làm đc rồi bạn à
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
bạn ơi mình mới có thể hiển thị khi moduln mặc định là moduln tin tức, muốn hiển thị khi moduln mặc định là moduln shop thì ntn?
Block Global thì nó hiển thị được ở cả các module khác.
Bạn cấu hình cho nó hiển thị tại Module shops, phần MAIN chẳng hạn.
 
Thành viên mới
mình đã lấy đc bằng cách trong file global.block_new_cat.php truy vấn qua câu lệnh : $sqlg = 'SELECT catid, parentid, title, alias, viewcat, subcatid, numlinks, image, description, keywords, groups_view, status FROM ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $site_mods[$module]['module_data'] . '_cat ORDER BY sort ASC';. Không biết cách này có vấn đề gì ko bạn.