Hướng dẫn Hiển thị thêm sản phẩm cùng loại

Thành viên năng động
Mình thấy mục sản phẩm cùng loại chỉ hiển thị được 6 sản phẩm, vì có những dòng có rất nhiều sản phẩm cùng loại nên mình muốn hiển thị thêm ở mục này. Mọi người hướng dẫn giúp với ạ. Thanks.
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Tìm file detail.php của module shops theo link sau:
https://github.com/nukeviet/module-shops/blob/develop/modules/shops/funcs/detail.php#L273

Ngay dòng được đánh dấu, sửa $pro_config['per_row'] * 2
thành con số bạn muốn.