Hỗ trợ module Music trên Nuke 4

Thành viên mới
Hi mọi người, hiện tại e đang sử dụng Nuke 4 , muốn cài đặt sử dụng module Music mà không còn hỗ trợ, mọi người xem có module nào chạy được trên Nuke 4 cho em xin với. E cảm ơn