Hoa hoè ngày tết !!!

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Hiệu ứng hoa rơi đơn giản nhưng rất nhẹ cho các bác !

Demo: phuclinhad.com
---------------------
Bước 1: Giải nén js đính kèm copy vào thư mục js của theme đang dùng
Ví dụ: themes/default/js

Bước 2: thêm đoạn code này vào header_only.tpl trong folder layout của theme đang dùng, nhớ bỏ trong cặp thẻ <head></head>
Ví dụ: themes/default/layout/header_only.tpl
HTML:
<script type="text/javascript" src="{NV_BASE_SITEURL}themes/{TEMPLATE}/js/jquery.flurry.min.js"></script>
Bước 3: thêm đoạn code này vào footer_extended.tpl cũng trong thu mục ở bước 2
HTML:
<script>
  jQuery(document).ready(function () {
    //snow fall
    $('body').flurry({
      character: '❀✿❁❊✤',
      color: ["#ffd800"],
      height: 1200, speed: 5000, small: 28,
      large: 80,
      wind: 200,
      windVariance: 220
    });
 
  });
</script>
Kết: mở website lên Ctrl + F5 tận hưởng hậu quả
 

Attachments

Last edited by a moderator: Một 5, 2018 lúc 7:55 PM
Thành viên năng động
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
có demo kìa, ko đọc kỹ à
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Hoa rơi lả tả
c3.PNG
 
Thích: Trần Phương
Thành viên năng động
Lả tả hoa bay
999.png