Hoa hoè ngày tết !!!

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Hiệu ứng hoa rơi đơn giản nhưng rất nhẹ cho các bác !

Demo: phuclinhad.com
---------------------
Bước 1: Giải nén js đính kèm copy vào thư mục js của theme đang dùng
Ví dụ: themes/default/js

Bước 2: thêm đoạn code này vào header_only.tpl trong folder layout của theme đang dùng, nhớ bỏ trong cặp thẻ <head></head>
Ví dụ: themes/default/layout/header_only.tpl
HTML:
<script type="text/javascript" src="{NV_BASE_SITEURL}themes/{TEMPLATE}/js/jquery.flurry.min.js"></script>
Bước 3: thêm đoạn code này vào footer_extended.tpl cũng trong thu mục ở bước 2
HTML:
<script>
  jQuery(document).ready(function () {
    //snow fall
    $('body').flurry({
      character: '❀✿❁❊✤',
      color: ["#ffd800"],
      height: 1200, speed: 5000, small: 28,
      large: 80,
      wind: 200,
      windVariance: 220
    });
 
  });
</script>
Kết: mở website lên Ctrl + F5 tận hưởng hậu quả
 

Attachments

Last edited by a moderator: Một 5, 2018 lúc 7:55 PM
Thành viên năng động
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
có demo kìa, ko đọc kỹ à
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Hoa rơi lả tả
c3.PNG
 
Thích: Trần Phương
Thành viên năng động
Lả tả hoa bay
999.png
 
Thành viên năng động
Hiệu ứng hoa rơi đơn giản nhưng rất nhẹ cho các bác !

Demo: phuclinhad.com
---------------------
Bước 1: Giải nén js đính kèm copy vào thư mục js của theme đang dùng
Ví dụ: themes/default/js

Bước 2: thêm đoạn code này vào header_only.tpl trong folder layout của theme đang dùng, nhớ bỏ trong cặp thẻ <head></head>
Ví dụ: themes/default/layout/header_only.tpl
HTML:
<script type="text/javascript" src="{NV_BASE_SITEURL}themes/{TEMPLATE}/js/jquery.flurry.min.js"></script>
Bước 3: thêm đoạn code này vào footer_extended.tpl cũng trong thu mục ở bước 2
HTML:
<script>
  jQuery(document).ready(function () {
    //snow fall
    $('body').flurry({
      character: '❀✿❁❊✤',
      color: ["#ffd800"],
      height: 1200, speed: 5000, small: 28,
      large: 80,
      wind: 200,
      windVariance: 220
    });

  });
</script>
Kết: mở website lên Ctrl + F5 tận hưởng hậu quả
Phần footer thêm vào đâu cũng được à
 
Thành viên năng động
Hiệu ứng hoa rơi đơn giản nhưng rất nhẹ cho các bác !

Demo: phuclinhad.com
---------------------
Bước 1: Giải nén js đính kèm copy vào thư mục js của theme đang dùng
Ví dụ: themes/default/js

Bước 2: thêm đoạn code này vào header_only.tpl trong folder layout của theme đang dùng, nhớ bỏ trong cặp thẻ <head></head>
Ví dụ: themes/default/layout/header_only.tpl
HTML:
<script type="text/javascript" src="{NV_BASE_SITEURL}themes/{TEMPLATE}/js/jquery.flurry.min.js"></script>
Bước 3: thêm đoạn code này vào footer_extended.tpl cũng trong thu mục ở bước 2
HTML:
<script>
  jQuery(document).ready(function () {
    //snow fall
    $('body').flurry({
      character: '❀✿❁❊✤',
      color: ["#ffd800"],
      height: 1200, speed: 5000, small: 28,
      large: 80,
      wind: 200,
      windVariance: 220
    });

  });
</script>
Kết: mở website lên Ctrl + F5 tận hưởng hậu quả
Sao mình làm không thấy hoa rơi vậy
 
Thành viên năng động
Em làm được mà sao nó không chạy trên trang chủ mà chỉ chạy khi nhấp vào các manu của Moodule nó mới chạy là sao vâ?
https://phuhoatsag.000webhostapp.com
Phải chèn code vô đây không
 

Attachments

Lần sửa cuối: Hai 3, 2018 lúc 3:31 PM
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Em làm được mà sao nó không chạy trên trang chủ mà chỉ chạy khi nhấp vào các manu của Moodule nó mới chạy là sao vâ?
https://phuhoatsag.000webhostapp.com
Phải chèn code vô đây không
Thêm vào đó cũng đúng rồi đó bạn.
 
Thành viên năng động
Thêm vào đó cũng đúng rồi đó bạn.
Nó bị đung js với module New a oi
 
Thành viên mới
Phần footer thêm vào đâu cũng được à
Bạn thêm vào ở bên dưới là được