Hỏi 2vấn đề Module Shop 4.3

Thành viên mới
Mình có 2 vấn đề đối với module shop 4.3 hiện tại mong anh em giúp đỡ.
- Thứ nhất:
Mình muốn hiện số lượng sản phẩm giống hình 2. hiện tại mình làm thì nó như hình 1


2.jpg
1.jpg

2. Tại thẻ (tab) Bình luận và đánh giá nó vẫn hiện tuy nhiên khi click thì nó Vô hiệu hóa và im ru bà ru luôn, nó không hiện ra giống hình 3
3.jpg
 
Thành viên năng động
Bật chức năng Nhập kho rồi điền số lượng sản phẩm vào
 
Thành viên mới
Cái vấn đề thứ nhất như trên mình làm được rồi. Riêng vấn đề thứ 2. (Tại thẻ (tab) Bình luận và đánh giá nó vẫn hiện tuy nhiên khi click thì nó Vô hiệu hóa và im ru bà ru luôn, nó không hiện ra giống hình 3) Hình như nó bị lỗi do Module shop 4.3 chạy trên môi trường Nukeviet 4.3.03 nên bị lỗi thì phải.
Giờ cho mình hỏi thêm tý:
Cũng module shop 4.3 ( nukeviet đang chạy 4.3.03) không hiểu sao lúc ở localhost thì ok ( hình1); nhưng khi upload lên Hosting thì như hình 2. Mình nghĩ ý chan code nhưng sao kỳ vậy. Link ảnh: https://imgur.com/a/xfUNJBI
Nhờ Bạn xem giúp
 
Thành viên năng động
Bạn nên show your site, chắc là do CSS gây ra, hoặc Full URL của bạn, hoặc do cấu hình Domain name trên trên file config / hoặc trong back_end (ACP)