Hỏi Hỏi về Banner

Thành viên năng động
Cho em hỏi e mới upload cái banner lên web sao nó không fix size vậy.
Xem giúp e cái banner tại : https://phuhoatsag.000webhostapp.com/
 
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
banner nào ????
 
Thành viên năng động
cái banner có logo Tin học - Phú Hòa á
 
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
thế h bạn muốn fix kiểu gì đây
 
Thành viên năng động
thế h bạn muốn fix kiểu gì đây
Cái banner nó không fix theo khung trang web của e á, hơi hụt qua bên phải á