Hệ thống Hướng dẫn ẩn link khi không đăng nhập thành viên trong nukeviet

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ẩn link trong bài viết news của nukeviet, nó giống như các bài viết trên các diễn đàn bắt buộc bạn phải đăng nhập mới nhìn thấy link. Khá đơn giản là chỉ thêm vài dòng code,
utbeo.png
1. Bạn mở file modules/news/theme.php lên và tìm
Code:
function detail_theme (
Sẽ thấy dòng
Code:
global $global_config,
Thêm vào sau nó
Code:
$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
Nhìn xuống dưới sẽ thấy
Code:
$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
Thêm xuống dưới nó
Code:
if( empty( $user_info ) ) { $replace = '<strong style="cursor: pointer" onclick="alert(\'Bạn phải đăng nhập để xem liên kết\')"> Bạn phải đăng nhập để xem liên kết </strong>'; $news_contents['bodytext'] = preg_replace( '/<a[^>]*>.*<\/a>/siU', $replace, $news_contents['bodytext'] ); }
 
Thành viên mới
Bác ơi, mình đã làm theo bác hướng dẫn, nhưng link liên kết trong bài viết nukeviet 4.3.05 vẫn không ẩn được