Hướng dẫn Hướng dẫn đổi tên thư mục admin nukeviet 4

Thành viên quá tích cực
Một số bạn có nhu cầu thay đổi thư mục admin, bài viết sau đây sẽ giúp các bạn thay đổi tên thư mục admin 1 cách nhanh chóng.

Admin-icon.png Thực hiện 2 bước đơn giản sau để đổi tên thư mục admin

Bước 1: Đổi tên thư mục admin thành tên bạn muốn. Ví dụ: Mình đổi thành admin-cp

Bước 2: Truy cập includes/constants.php
Tìm đến đoạn sau và sửa tên cho giống với thư mục admin đã đổi ở bước 1.

PHP:
//Ten thu muc admin
define('NV_ADMINDIR', 'admin-cp');
Sau đó lưu lại.

Trên đây, mình đã hướng dẫn các bạn thay đổi thành công thư mục admin cho nukeviet 4. Chúc các bạn thành công!

>>> Xem thêm Hướng dẫn Bảo mật hệ thống nukeviet
 
Lần sửa cuối: Ba 29, 2017 lúc 4:16 PM