Hướng dẫn quản trị module Menu Nukeviet

Hướng dẫn quản trị module Menu

. huong_dan_su_dung_module_menu.png
Lấy menu tự động từ tên các chuyên mục, module

huong_dan_su_dung_module_menu-them_khoi_tu_dong.png
Xem & sửa khối

huong_dan_su_dung_module_menu-xem_sua_khoi.png
Tạo menu tự do

huong_dan_su_dung_module_menu-them_menu_tu_do0.png huong_dan_su_dung_module_menu-them_menu_tu_do.png huong_dan_su_dung_module_menu-them_menu_tu_do2.png
Hiển thị khối menu lên website

huong_dan_su_dung_module_menu-hien_thi_khoi_menu_len_website.png
Thêm icon vào đầu các tiêu đề menu

Có 2 cách:
  1. upload icon
  2. thêm class
Bạn chỉ nên chọn 1 trong 2 cách huong_dan_su_dung_module_menu-them_icon_vao_truoc_menu.png
Cho dù cách nào thì người dùng cũng phải biết chút kiến thức về code thì menu mới hiển thị như ý muốn.