Hướng dẫn sử dụng module contact Nukeviet

Hướng dẫn sử dụng module contact

Form contact mặc định tại trang người dùng
huong_dan_su_dung_module_contact_form_contact_mac_dinh.png
Vào control quản trị chức năng liên lạc
huong_dan_su_dung_module_contact_huong_dan_su_dung_module_contact.png
Quản lý các liên hệ gửi tới

Hiển thị danh sách các liện hệ người dùng gửi tới
huong_dan_su_dung_module_contact_danh_sach_cac_lien_he_nguoi_dung_gui_toi.png
Click vào tên người gửi để xem nội dung chi tiết liên lạc huong_dan_su_dung_module_contact_noi_dung_chi_tiet_lien_lac.png Cảm thấy cần phản hồi thì click vào “gửi phản hồi” huong_dan_su_dung_module_contact_gui_phan_hoi.png
Quản lý các bộ phận

Chức năng này giúp ta thêm, sửa, xóa các bộ phận nhận phản hồi ý kiến của người dùng. Giúp cho việc phân quyền quản lý tiếp nhận thông tin được thuận tiện hơn. huong_dan_su_dung_module_contact_quan_ly_cac_bo_phan.png
Nội dung thông báo trên trang liên hệ

Nội dung thông báo sẽ hiện ra khi người dùng liên hệ với chúng ta. Để soạn nội dung thông báo, ta làm theo các bước sau: huong_dan_su_dung_module_contact_thong_bao_tren_trang_lien_he.png Nội dung này sẽ hiển thị mặc định khi người dùng vào form liên hệ

Xem thêm: Hướng dẫn chỉnh sửa module liên hệ
 
Lần sửa cuối: Bốn 8, 2017 lúc 1:09 PM
Thích: tuyenclub