Hướng dẫn sử dụng module download Nukeviet

Module download là chương trình quan lý các file, cho phép người dùng tải về máy một cách chuyên nghiệp. Module phân loại các chủ đề file, ghi chú thông tin cụ thể từng file (dung lượng, bản quền, …), đếm số lượt tải, cấp quyền tải cho từng nhóm đối tượng, …
huong_dan_su_dung_module_download.png .
Thêm chủ đề

Đầu tiên bạn cần thêm chủ đề, sau đó để thêm file và phân loại file theo từng chủ đề đã định.
them_chu_de.png
Sau khi thêm các chủ đề, chúng ta có danh sách các chủ đề
Quản lý chủ đề

Module sẽ yêu cầu bạn thêm chủ đề trước khi làm bất cứ thao tác nào khác.
quan_ly_chu_de.png
Thêm file mới

them_file_moi.png
Sau khi thêm các file ta được danh sách các file trong control admin như sau
ta_duoc_danh_sach_cac_file.png
Đồng thời ngoài site, khách truy cập sẽ thấy danh sách file như sau
danh_sach_file.png
Nội dung chi tiết
file_download.png
File chờ kiểm duyệt

Cho phép quản lý các file thành viên gửi tới.
Báo cáo lỗi

Cho phép theo dõi các báo lỗi gửi tới. bao_cao_loi.png
Bạn bấm vào kiểm tra link download, nếu không có bất thường, hệ thống báo
khong_co_bat_thuong.png
Trường hợp nếu file download có lỗi hệ thống sẽ thống báo, bạn cần kiểm tra lại file hoặc up lại file mới
file_download_co_loi_he_thong_se_thong_bao.png
Cấu hình module

cau_hinh_module.png