Hướng dẫn sử dụng module thăm dò ý kiến Nukeviet

Hướng dẫn sử dụng module thăm dò ý kiến

huong_dan_module_voting_huong_dan_su_dung_module_tham_do_y_kien.png
Thêm thăm dò

huong_dan_module_voting_them_tham_do.png
Đăng thăm dò lên website

Cũng ương tự như việc đăng qoảng cáo
huong_dan_module_voting_dang_tham_do_len_website.png
Và ta được kết quả
huong_dan_module_voting_dang_tham_do_len_website1.png
 
Thành viên mới
Mình bị lỗi nó không hiển thị ra cái bảng xem kết quả bình chọn . Giúp mình với . Thank you .Mình tải hình ảnh cho các bạn dễ hình dung.