Thông Báo Hướng dẫn sửa một số lỗi ở bản 4.1.01

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Nguồn : gửi bởi hoaquynhtim99

Tại đây mình sẽ liên tục cập nhật các lỗi và hướng dẫn fix đối với các site sử dụng NukeViet 4.1.01 trước khi có bản chính thức.
Lỗi phân trang module news, rewrite các link có phân trang ở main hoặc không có op

Tải file sau https://drive.google.com/open?id=0BzhwoETOb_y_aFNGN0hVdC1nalE về thay thế file includes/functions.php
Lỗi Nên chú ý: Undefined index: external_link.....

Tải file https://drive.google.com/open?id=0BzhwoETOb_y_ME1ZMHRLaEN4Z2M giải nén được thư mục modules, upload thư mục đó đè lên thư mục modules trên hosting
Lỗi Nên chú ý: Undefined index: elas_use...

Tải file https://drive.google.com/open?id=0BzhwoETOb_y_TTBEU09IQUZGcG8 về đặt ngang hàng index.php sau đó chạy http://yourdomain.com/fixnews.php sau khi có thông báo thành công xóa file này khỏi hệ thống
 
Lần sửa cuối: Bốn 12, 2017 lúc 2:57 PM
Thành viên năng động
[Wed, 12 Apr 2017 07:56:25 -0400] [47.217.131.171] [Notice(8): Undefined index: error_404_title] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 175]
[Wed, 12 Apr 2017 07:56:25 -0400] [47.217.131.171] [Notice(8): Undefined index: site_description] [FILE: /includes/core/theme_functions.php] [LINE: 101]
[Wed, 12 Apr 2017 07:56:25 -0400] [47.217.131.171] [Notice(8): Undefined index: site_name] [FILE: /includes/core/theme_functions.php] [LINE: 134]
[Wed, 12 Apr 2017 07:56:25 -0400] [47.217.131.171] [Notice(8): Undefined index: googleAnalyticsID] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1636]
[Wed, 12 Apr 2017 07:56:25 -0400] [47.217.131.171] [Notice(8): Undefined index: is_myreferer] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1652]
[Wed, 12 Apr 2017 07:56:25 -0400] [47.217.131.171] [Notice(8): Undefined index: cronjobs_next_time] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1656]
[Wed, 12 Apr 2017 19:02:54 +0700] [207.46.13.91] [Notice(8): Undefined index: error_404_title] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 175]
[Wed, 12 Apr 2017 19:02:54 +0700] [207.46.13.91] [Notice(8): Undefined index: site_description] [FILE: /includes/core/theme_functions.php] [LINE: 101]
[Wed, 12 Apr 2017 19:02:54 +0700] [207.46.13.91] [Notice(8): Undefined index: site_name] [FILE: /includes/core/theme_functions.php] [LINE: 134]
[Wed, 12 Apr 2017 19:02:54 +0700] [207.46.13.91] [Notice(8): Undefined index: googleAnalyticsID] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1636]
[Wed, 12 Apr 2017 19:02:54 +0700] [207.46.13.91] [Notice(8): Undefined index: is_myreferer] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1652]
[Wed, 12 Apr 2017 19:02:54 +0700] [207.46.13.91] [Notice(8): Undefined index: cronjobs_next_time] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1656]
[Wed, 12 Apr 2017 14:04:35 +0200] [196.52.43.54] [Notice(8): Undefined index: error_404_title] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 175]
[Wed, 12 Apr 2017 14:04:35 +0200] [196.52.43.54] [Notice(8): Undefined index: site_description] [FILE: /includes/core/theme_functions.php] [LINE: 101]
[Wed, 12 Apr 2017 14:04:35 +0200] [196.52.43.54] [Notice(8): Undefined index: site_name] [FILE: /includes/core/theme_functions.php] [LINE: 134]
[Wed, 12 Apr 2017 14:04:35 +0200] [196.52.43.54] [Notice(8): Undefined index: googleAnalyticsID] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1636]
[Wed, 12 Apr 2017 14:04:35 +0200] [196.52.43.54] [Notice(8): Undefined index: is_myreferer] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1652]
[Wed, 12 Apr 2017 14:04:35 +0200] [196.52.43.54] [Notice(8): Undefined index: cronjobs_next_time] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1656]
[Wed, 12 Apr 2017 20:04:47 +0800] [125.64.94.200] [User Error(256): We're sorry. The software you are using to access our website is not allowed. Some examples of this are e-mail harvesting programs and programs that will copy websites to your hard drive. If you feel you have gotten this message in error, please send an e-mail addressed to admin. Your I.P. address has been logged. Thanks.] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 222]
 
Thành viên năng động
Mọi người xem sửa giúp e lỗi này với, e truy cập vào đường dẫn topic của module news là bị báo lỗi vậy. loi.jpg