Hệ thống Khắc phục lỗi đăng nhập admin thành công nhưng lại bị thoát ra

Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
1. Do chmod chưa chuẩn
+ Chuyển host quên chưa chmod
+ Lỗi chmod của hosting
+ Chmod nhầm
2. Hết băng thông
3. Hết dung lượng lưu trữ
4. Do hosting chặn hàm base64_encodebase64_decode
Đây là 4 nguyên nhân chủ yếu dẫn đế tình trạng đăng nhập admin thành công nhưng sau đó lại bị đẩy ra
 
Thích: nuke.vn