Hỏi Khi nhập tin và chuyển duyệt bài thì trạng thái bài viết trong danh sách hiển thị không phù hợp.

Thành viên năng động
Nhờ các Pro giúp xem thế nào trong trường hợp khi thêm bài viết trong chuyên mục New (nukeviet 4.1), khi nhập xong nội dung bài viết:
+ Nếu chọn lưu bài. chuyển biên tập thì trạng thái bài viết là Từ chối duyệt bài
+
Nếu chọn lưu bài. chuyển tổng biên tập thì trạng thái bài viết là Ngưng hiệu lực
Nhờ các bạn chỉ giúp để khi nhập tin xong, chuyển Biên tập hoặc Tổng Biên tập duyệt bài thì trạng thái bài viết phù hợp tương ứng.


img-2017-08-07-15-11-11-1.png
 
Lần sửa cuối: Tám 7, 2017 lúc 10:31 PM
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Cái này mình cũng thấy có vẻ khó hiểu, nhưng nên góp ý cho đội phát triển luôn nhé bác.
https://github.com/nukeviet/nukeviet/issues