Không đăng nhập thành viên vẫn có thể bình luận trên shop, news

Thành viên mới
Các pro có thể giúp mình cái " Ý kiến bạn đọc". Không đăng nhập thành viên vẫn có thể bình luận trên shop, news (Như hình đính kèm)
 

Attachments

Trong bài viết lúc đăng bài có mục
Zalo_ScreenShot_25_10_2017_1437336.png

để mặc định cho tất cả đăng bình luận thì vào cấu hình module bình luận
https://qsti.vn/admin/index.php?language=vi&nv=comment&op=config

Zalo_ScreenShot_25_10_2017_1438328.png
 
Thích: anhyeuviolet
Thành viên mới
Cảm ơn Bác Nhím. Cái này có mà không để ý. Cứ tưởng vào cấu hình module cho phép BL là được nhưng tìm mãi mà không có :)
 
Cảm ơn Bác Nhím. Cái này có mà không để ý. Cứ tưởng vào cấu hình module cho phép BL là được nhưng tìm mãi mà không có :)
https://qsti.vn/admin/index.php?language=vi&nv=comment&op=config :19:
 
Thành viên năng động
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Đăng nhập rồi click vào link đấy.