Hỏi Không post được bài viết mới nuke 4.0.29

Thành viên mới
Tình hình là em soạn thảo viết bài trong trang quản trị ok hết, chỉ khi em bấm nút Đăng bài viết thì lại nhận thông báo lỗi http 500. Ra ngoài website thi trong chuyên mục thấy được tiêu đề bài viết, nhưng khi click vào thì web thông báo lỗi 404. Pro nào giúp em phát với ạ. Em không hiểu tại sao lại thế. Em mới post bài ở dđ lần đầu, có sai sót gì AD thông cảm giúp em
 
Thích: Sumire Nguyen