Không xem được bài viết

Thành viên mới
Tình hình là em soạn thảo viết bài trong trang quản trị ok hết, chỉ khi em bấm nút Đăng bài viết xong, ra ngoài website thì trong chuyên mục thấy được tiêu đề bài viết, nhưng khi click vào thì k hiện ra nội dung bài viết để xem. Em không hiểu tại sao lại thế. Giúp em với ạ