Lỗi $array_keywords_old khi đăng bài

Thành viên năng động
Tình hình là bữa giờ chạy ngon lành, nay bỗng dưng xuất hiện cái lỗi quái lạ này: khi đăng xong bài, thay vì chuyển qua trang danh sách sản phẩm thì giờ nó lại bị kẹt trắng trang, nhưng khi thoát vào lại thì sản phẩm vẫn được đăng. Mình làm trên localhost, Firefox.
Khi đăng bài lại bằng IE 12 thì nó báo lỗi $array_keywords_old như trong hình đính kèm, mong các bạn hướng dẫn fix lỗi này giúp với @
 

Attachments