Hỏi Lỗi đường dẫn không tìm thấy

Thành viên mới
Chào mọi người
Hiện tại mình đang cài trên localhost code nukeviet cách vài hôm chạy rất OK.
Tuy nhiên nay mình vào lại truy cập các link đều thông báo
"Not Found
The requested URL was not found on this server."

Mặc dù đường dẫn vẫn đúng. Tất cả các link đều không truy cập được ngoại trừ link trang chủ domain/
Có ai đã từng gặp trường hợp này xin chỉ giúp.
Cảm ơn