Lỗi không upload được file nuke

Thành viên mới
Xin anh em hỗ trợ giúp.
Việc là mình cài nuke bản 4.3.03 trên local host (XAMPP) đang chạy bình thường. nhưng 1 ngày tự nhiên bị lỗi như thế này:
Thứ nhất là khi nhấn nút (upload file) hiện " Đang tải dữ liệu- vui lòng chờ..." chạy miết chạy miết không hiện lên file nào cả ... như hình dưới


1.jpg
Khi chọn upload file thì báo lỗi như hình 2 ( Vấn đề là - file vẫn được upload lên thư thục Upload )

2.jpg