Hỏi Lỗi không xem trước được đính kèm PDF ở news, download, laws

Thành viên mới
Mình nâng cấp nukeviet 4.2 lên nukeviet 4.3 nhưng không xem trước được đính kèm PDF ở news, download, laws
Mình đã làm theo hướng dẫn nhưng vẫn chưa được mong diễn đàn giúp đỡ ( https://nukeviet.vn/vi/forum/Huong-dan-sua-mot-so-loi-o-ban-4-3-00-t43874-p187044/)
demo:
https://qsti.vn/vi/laws/
https://qsti.vn/vi/tailieukythuat/K...uy-canh-tren-mang-gia-the-trong-nha-mang.html
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Nếu có IDM thì tắt nó đi.
Do IDM đó thí chủ ạ.
edge.PNG
 
Thích: hoanglongvnpt
Thành viên mới
Chạy trên Google Chrome thì bị bác ơi
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Chạy trên Google Chrome thì bị bác ơi
Chrome tích hợp IDM thì sẽ lỗi.
Mình nói rồi, đó là vấn đề từ Client. Đâu làm gì được đâu bạn.
 
Thích: billygoat
Thành viên năng động
anhyeuviolet : Vấn đề từ Client. Đâu làm gì được đâu bạn. ! chuẩn nhất rồi
Thử test với new Incognito window xem sao nhé bạn ...